Anställning

Fråga

Svar

Varför tar ni inte bara över personalen från SJ.

Det hade vi gärna velat göra. Det fanns inte som krav i upphandlingen och därmed är det inget som vi kan kräva, utan vi får i stället formulera ett så attraktivt erbjudande att medarbetarna vill börja arbeta hos VR.

Hur ser rekryteringsprocessen ut?
Just nu pågår mycket aktivitet hos oss, det är många roller som ska tillsättas och vi har fått många ansökningar, vilket vi är glad för. Det är av högsta prioritet för oss att rekrytera personal men vi är också måna om att göra en bra process från start till mål.
De som har skickat in sina ansökningar till oss har fått svar Men det är många som sökt och många som vi ska träffa så ha tålamod med att det kommer att ta lite tid.
När kommer jobbannonserna ut?
Jobbannonserna är annonserade. Du når dem från första sidan på denna webbplats.

Hur ser ert erbjudande ut totalt sett?

Vi vill komma med ett attraktivt erbjudande som skall kännas positivt för alla som väljer att komma över till VR. Medarbetarna är viktiga för oss och vi har som högsta prioritet att skapa ett bra erbjudande. Vi lägger stor vikt vid schemaplanering för att kunna skapa de bästa förutsättningarna för våra medarbetare, samt fokus på det digitala arbetsverktyget tågportalen, som stödjer hela leveransen för personalen.

Vilken lön erbjuder ni?

VR har kontakt med facken för att skriva ett lokalt kollektivavtal. Det blir ju grunden för de anställningsvillkor som vi kan erbjuda. Vi är positiva till denna process och ser att vi har gott samarbete med facken.

Hur kommer uniformen se ut?

Vi arbetar just nu med att utforma uniformen tillsammans med VR:s uniformsråd och Tåg i Bergslagen. Vi är ännu inte klara med denna process men det är en aktivitet som vi aktivt arbetar vidare med.

Trafikplanering

Fråga

Svar

Vilka stationeringsorter kommer ni att ha?
Vi kommer att ha Borlänge, Fagersta, Gävle och Örebro som stationeringsorter. Ledningen för kontraktet kommer att sitta i Gävle.

Varför stannar inte tågen i Söderbärke och Vad

Detta är inte VR som bestämmer, utan vår beställare Tåg i Bergslagen. Detta gäller alla tidtabellsfrågor.

Personalplanering

Fråga

Svar

Hur ser ni på schemaläggning med överliggningar?

Överliggningar är planerade i snitt en var tredje vecka i grundplanen. Vid önskemål om fler överliggningar kommer grupper finnas för detta

Utbildning

Fråga

Svar

Vilken utbildning kommer jag att få?

Utbildningen kommer att vara anpassad utifrån den roll du kommer att arbeta med inom VR. Utbildningen kommer också att vara anpassad utifrån din tidigare erfarenhet och kompetens.

Gemensamt är att alla som börjar hos VR får en rollanpassad introduktion och utbildning i VR:s policys, riktlinjer samt rutiner och verktyg. Utöver det får alla utbildning i uppdragsspecifika förutsättningar för Tåg i Bergslagen.

När planerar ni utbildningarna?

Utbildningarna kommer att genomföras under hösten. Individuella behov kommer att påverka start och längd på utbildningen.

Var kommer utbildningen att ske?

Antagande att utbildningar kommer ske i Gävle och kanske i viss mån på övriga stationeringsorter. Sannolikt kan vi behöva köra en del utbildning vid våra verksamheter på Östgötapendeln och Pågatågen.

Kan man ansöka utan lokförarbevis

Som tågvärd kan man ansöka utan lokförarbevis men de lokförare vi anställer ska ha lokförarbevis

Kontraktsspecifikt

Fråga

Svar

Hur långt är kontraktet?

Kontraktet är 10 år med option på 1 extra år

Hur skiljer sig kontraktet från tidigare upplägg med SJ?

Kontraktet är ett produktionsavtal, vilket betyder att VR får ersättning för hur mycket trafik som körs i kontraktet och Tåg i Bergslagen ansvarar för biljettförsäljningen.

Hur många skall anställas?

Kontraktet engagerar drygt 200 anställda. Ca. 90 lokförare, ca. 90 tågvärdar och ca. 20 som chefer, admin och till driftledning.

Var skall driftledning sitta?

Driftledningen kommer att ha kontor i Gävle, enhetschefer kommer att vara stationerade ute i avtalsområdet.

Hur kommer underhållet ske?

Alstom kommer vara VR:s partner i underhållet. Depåer kommer att finnas i Gävle och Västerås. VR finansierar utbyggnaden av depå i Västerås för att rymma de längre och högre ER1 fordonen.

Hur fungerar kundtjänst och hittegods?

Tåg i Bergslagen kommer att ha en egen kundtjänst som kunder kan kontakta. Hantering av hittegods kommer VR att ansvara för.