Arriva-framtidens-tag2.jpg

Kollektivtrafiken är en framtidsbransch som expanderar kraftigt

Det finns flera faktorer som talar för att kollektivtrafiken kommer att växa kraftigt i morgondagens samhälle:

  • Över hela världen flyttar människor till städer och då blir kollektivtrafiken den smidigaste transportlösningen för att ta sig till och från jobbet och dit man vill.
  • Trängseln i städerna ger inte utrymme för bilarna.
  • Landsgränser blir mindre åtskiljande och regioner växer samman med kollektivtrafiklösningar.
  • Miljö- och hållbarhetspolitiska beslut uppmuntrar kollektivresande på bilens bekostnad.

Den tekniska utvecklingen förändrar kollektivtrafiken snabbt

Några exempel på det är:

  • I vår uppkopplade tid kan vi snart beställa resor som passar oss med anropsstyrd ”on demand”-trafik.
  • Självkörande fordon finns redan.
  • Fordon kommer att finns i flera olika storlekar som smidigt kan ta sig fram och där storleken anpassas till behovet.
  • Information i realtid anpassar resvägar till trafikläget.
  • Hybridfordon blir vanligare och rena elfordon ökar.
  • Och de globala behoven kommer att skynda på utvecklingen ytterligare. Det som för tio år sedan var lite science fiction är idag verklighet. Och vi vet att utvecklingen inom digitalisering, teknik och bränsleförsörjning går rasande snabbt. Till det kommer förändrade krav från resenärerna när det gäller kollektivtrafikens pålitlighet och bekvämlighet.
9L5A2480-acentertop.jpg
ARRIVA_Pagatag-29.jpg

Och vad är då utmaningen?

Kompetensbrist! I alla sammanhang där det sker stora förändringar riskerar det att uppstå en brist på kompetens eller yrkesskickligt folk. Det innebär också att det som kan ses som ett hot också kan ses som fantastiska möjligheter för den som välkomnar utveckling, utbildning och framsteg.

VR ska fortsätta vara en trafikoperatör som ligger i den absoluta framkanten.

Vi försöker förstå framtidens behov innan de är konkreta och vi utbildar gradvis våra medarbetare för att klara av de nya utmaningarna.

Vi söker kontinuerligt de duktigaste medarbetarna inom ett stort antal yrken inom kollektivtrafiken som tycker det här låter intressant.

Några framtidslöften

Det är helt klart att kollektivtrafiken är en framtidsbransch. Det är likaså helt klart att VR ska vara ett företag som driver på utvecklingen. Det betyder att den som väljer att arbeta på VR och som vill utveckla sig inom kollektivtrafiken kommer att möta spännande utmaningar och ett upplevelserikt arbete.

Kollektivtrafiken beskrivs ofta som samhällets blodomlopp. Den som arbetar i kollektivtrafiken bidrar därför både till sin egen och till samhällets utveckling. Det skänker mening åt livet.

HALMSTAD2.jpg