Foto och filmtillstånd

Välkommen att söka tillstånd för att filma eller fotografera på VRs fordon eller i vår miljö. Generella riktlinjer är att fotograferingen/filmningen inte får påverka säkerheten, resenärerna eller på annat sätt påverka det arbete VR utför. Tillstånd ges i möjligaste mån förutsatt att det inte inverkar på våra möjligheter att genomföra vårt uppdrag. Läs igenom våra riktlinjer för foto- och filmtillstånd innan du skickar in din ansökan. Mejla din ansökan till info@vrsverige.com.

Vi hanterar enbart fullständigt ifylld ansökan. Tänk på att handläggningstiden är cirka två veckor och vid större produktioner upp till fyra veckor.

Kostnader

 • Filma eller fotografera halvdag 5 000 kr exkl. moms*
 • Filma eller fotografera heldag 10 000 kr exkl. moms*

*Utöver grundavgiften debiteras kostnader för hyra av buss, personal och övrigt.

Följande frågor behöver du besvara i din ansökan:

 • Namn
 • E-postadress
 • Företag
 • Hemsida
 • Telefon
 • Adress (gatuadress, postnummer, ort)
 • Faktureringsadress (gatnummer, postnummer, ort)
 • Organisationsnummer/personnummer
 • När, var och vad vill du göra i VRs miljö?
 • Vad ska visas och vad är syftet?
 • Antal deltagande personer totalt (inkl. skådespelare, statister och modeller)
 • Starttid för inspelning/fotografering (datum och klockslag)
 • Sluttid för inspelning/fotografering (datum och klockslag)

I och med att du skickar in din ansökan godkänner du/ni de regler som gäller för att fotografera och filma inom VRs område.