Kontakta oss

Huvudkontor

VR Sverige AB
Sicklastråket 4
131 54 Nacka

Telefon +46 8-410 744 74
Öppettider växel 07:30–16:00

info@vrsverige.com

Info

Synpunkter och hittegods

Synpunkter

Har du synpunkter och frågor om trafik, biljetter och tider? Kontakta respektive trafikhuvudmans kundtjänst:

Hittegods

Har du tappat bort något? Se information nedan.

Skadeavdelningen

Personskador och sakskador

Har du som resenär skadat dig ombord på en av VRs bussar eller tåg eller har du fått din egendom skadad? Kontakta då vår skadeavdelning.

Telefon + 46 8-407 47 77 (Öppet vardagar mellan 9.00 – 12.00)

E-post: skador@vrsverige.com

Eller skriv till:
VR Sverige
Skador
Sicklastråket 4
131 54 Nacka

Fordonsskador

Om ditt fordon har skadats vid en sammanstötning med en av VRs bussar eller spårbundet fordon ber vi dig kontakta ditt försäkringsbolag och anmäla skadan. Ditt försäkringsbolag ska ta emot anmälan även om du saknar uppgifter om bussen eller tåget. Ditt försäkringsbolag ska sedan kontakta oss för vidare hantering

Foto och filmtillstånd

Foto och filmtillstånd

Välkommen att söka tillstånd för att filma eller fotografera på VRs fordon eller i vår miljö. Generella riktlinjer är att fotograferingen/filmningen inte får påverka säkerheten, resenärerna eller på annat sätt påverka det arbete VR utför. Tillstånd ges i möjligaste mån förutsatt att det inte inverkar på våra möjligheter att genomföra vårt uppdrag. Läs igenom våra riktlinjer för foto- och filmtillstånd innan du skickar in din ansökan. Mejla din ansökan till info@vrsverige.com.

Vi hanterar enbart fullständigt ifylld ansökan. Tänk på att handläggningstiden är cirka två veckor och vid större produktioner upp till fyra veckor.

Följande frågor behöver du besvara i din ansökan:

 • Namn
 • E-postadress
 • Företag
 • Hemsida
 • Telefon
 • Adress (gatuadress, postnummer, ort)
 • Faktureringsadress (gatnummer, postnummer, ort)
 • Organisationsnummer/personnummer
 • När, var och vad vill du göra i VRs miljö?
 • Vad ska visas och vad är syftet?
 • Antal deltagande personer totalt (inkl. skådespelare, statister och modeller)
 • Starttid för inspelning/fotografering (datum och klockslag)
 • Sluttid för inspelning/fotografering (datum och klockslag)

I och med att du skickar in din ansökan godkänner du/ni de regler som gäller för att fotografera och filma inom VRs område.

Önskar du filma ombord på Pågatågens tåg och bussar ansöker du om tillstånd hos Skånetrafiken.

VR:s whistleblowersystem

Vi vill främja hög affärsetik i VR Group och förebygga missförhållanden. Genom att göra rätt i varje situation svarar vi på våra kunders och andra intressenters förväntningar och tar hand om vårt rykte. Varje medarbetare inom VR Group har en viktig roll i att vi ska lyckas.

Rapportera ett missförhållande genom att skicka in en anmälan anonymt via denna länk.

Pressjour

Pressjour

E-post: info@vrsverige.com
Telefon +46 (0)708 16 68 00

I VR Sveriges pressrum på Notified hittar du pressmeddelanden, nyheter, pressbilder och information om presskontakter. Följ oss gärna på Notified för att ta del av det senaste från VR Sverige.