ALL VÅR BUSSTRAFIK KÖRS PÅ FOSSILFRIA BRÄNSLEN

171

Gas

17

El

11

HVO

351

RME 200 Diesel

Totalt använder vi 550 bussar i vår dagliga verksamhet – all busstrafik körs på fossilfria bränslen. Utvecklingen går alltmer mot elektriska fordon och i de nya anbuden är elfordon alltid en del av fordonsmixen. VR arbetar ständigt på att få ner mängden koldioxid per kilometer. Koncernen och VR Sveriges mål är att den siffran ska vara noll 2030.

Kollektivt reser du ansvarsfullt

Vi arbetar långsiktigt för att minska utsläppen. Våra spårvagnar och tåg drivs med el och släpper inte ut några utsläpp av skadliga avgaser. Våra bussar drivs av förnybara drivmedel. Vi har även elbussar. Att resa med oss är helt enkelt ett av de mest miljövänliga sätt du kan resa på.

 

Tillsammans mot en grönare framtid

 

VR Sverige köper in stora mängder el till verksamheten. Den driver allt från våra spårvagnar och tåg till de verkstäder, depåer och andra lokaler vi använder. Den el som köps in är 100 procent grön el. Det innebär att elen tillverkas av sol, vind och vattenkraft. Elen är därmed genererad av en förnybar källa.

Ett bevis på att VR gör skillnad

Sedan 2011 har vi ett ISO 14001-certifikat som omfattar all verksamhet. Vi är även stolta för vårt deltagande i Sustainable Brand Index, VR:s verksamhet i Finland är utsedd till bäst i branschen (transport).