En arbetsmiljö där våra medarbetare trivs och utvecklas

På VR Sverige är vi måna om att erbjuda en säker, trygg och hälsosam arbetsmiljö där våra medarbetare trivs, utvecklas och når sina mål. För att lyckas arbetar våra chefer, medarbetare och skyddsombud tätt tillsammans.

Grunden i vårt systematiska arbetsmiljöarbete är att alla verksamheter regelbundet ska:

  • undersöka sin arbetsmiljö
  • identifiera risker och göra riskbedömningar
  • ta fram åtgärder och genomföras dessa
  • följa upp att det blev den effekt som man tänkt sig.

 

 

Vi mäter regelbundet medarbetarnöjdheten

Hur mår vi? VR Sverige genomför regelbundet undersökningar bland medarbetarna för att mäta medarbetarnöjdheten och stämma av hur organisationen mår. Undersökningarna är helt anonyma. Vi mäter även våra medarbetares trygghet för att identifiera vilka områden som behöver prioriteras.

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Det ska vara roligt att gå till jobbet! VR Sveriges systematiska arbetsmiljöarbete har fokus på trygga, säkra och hälsosamma arbetsplatser.