SÅ HÄR PUNKTLIG ÄR VÅR KOLLEKTIVTRAFIK I PROCENT

92.5

bussar

97.6

pendeltåg

98.9

spårvagnar

Sverige har en av världens bästa kollektivtrafik – säker, tillgänglig, prismässigt attraktiv och pålitlig. Den faktiska punktligheten för kollektivtrafiken är hög. Den största utmaningen för våra bussar är köer och  vägarbeten. Trots alla utmaningar som storstadstrafiken innebär trafikerades 88,75 procent av VR Sveriges totala trafik punktligt. Bortser vi från ett par områden med stora infrastrukturella utmaningar är den siffran nästan 92,5 procent.

 

 

Vi behöver bli fler för att garantera vår punktlighet

Vi gör allt vi kan för att säkerställa både trafikservicegrad och punktlighet. En mycket viktig del av detta är tillgång till förare. I nyheterna pratas det ofta om lokförarbrist, men det gäller även bussförare. För att fler ska kunna resa kollektivt behöver fler transportera dem. VR Sverige arbetar aktivt för att bli den bästa arbetsgivaren i branschen och därmed säkra antalet förare i tjänst.

Vill du vara med på vår resa?

Hela 98,9 procent av turerna i tid

Tvärbanan är en mycket populär tvärförbindelse mellan Stockholms tunnelbane- och pendeltågslinjer. Resandet har genom åren överstigit alla förväntningar. Under 2022 var 98,9 procent av turerna i tid, vilket innebär att så gott som samtliga turer gick enligt tidtabellen. Något vi är mycket stolta över!

Varför kommer bussen för tidigt?

En buss har fast avgångstid från första hållplatsen. Alla andra hållplatser längs linjen har endast en ungefärlig tid som bussen kommer, det innebär att bussen kan upplevas komma för tidigt när den inte gör det. Om den kommer försent beror det ofta på yttre omständigheter så som köer och vägarbeten.