VRs användande av kameror

VR Sverige använder kameror dels på våra depåer, i våra tvätthallar och vid våra tankplatser dels som kroppsburna kameror som bärs av våra kundvärdar och rampvärdar. Nedan beskriver vi de olika delarna och hur vi hanterar materialet från dessa kameror.

När det gäller stationsområden, perronger, busshållplatser, tåg och bussar samarbetar vi med respektive Trafikhuvudman som är personuppgiftsansvarig för dessa installationer. Vänligen använd någon av länkarna du hittar längre ned på sidan för att se hur de behandlar materialet från sina kamerainstallationer.

Kroppsburna kameror med ljudupptagning

VR Sveriges kundvärdar och rampvärdar är utrustade med kroppsburna kameror med ljudupptagning. Syftet med kamerorna är att minska hot och våldssituationer mot vår personal.

Kamerorna är ungefär lika stora som en mobiltelefon och bärs antingen runt halsen eller i en speciell hållare på uniformen.

Till skillnad från trygghetskamerorna på stationerna, på tågen och i bussarna som alltid är påslagna slår personalen själva på kameran manuellt vid behov.

Det inspelade filmmaterialet inklusive ljud, efter att inspelning har aktiverats, sparas sen i speciellt skyddad IT-installation. Endast VR Sveriges Säkerhetsavdelning och Polisen har tillgång till inspelat filmmaterial om de behöver utreda ett eventuellt brott. En instruktion är framtagen som beskriver hanteringen av det inspelade materialet.

Kundvärdar och rampvärdar kan inte se inspelat material då det är krypterat hela vägen från kroppskameran till den speciella IT-installation som hanterar detta material och där materialet är krypterat när det lagras.

Det inspelade material som lagrats raderas automatiskt efter 7 dygn.

Kameror – för en tryggare resa

I dag finns det trygghetskameror på perronger och busstationer samt i tågvagnar och bussar. Kamerorna hanteras i dessa fall av respektive Trafikhuvudman och VR Sverige har i vissa fall tillgång till materialet för att läsa ut det till Polisen.

Syftet med kameraövervakning är att:

  • Öka tryggheten för resenärer och personal
  • Upptäcka och säkra bevis vid skadegörelse
  • På begäran från polisen, bistå med bildmaterial i deras utredningar om brott
  • Bidra med bildmaterial i säkerhets- och haveriutredningar

För att se mer om denna hantering vänligen besök följande sidor för respektive trafikhuvudman:

Om du blivit utsatt för ett brott i kollektivtrafiken

Har du blivit utsatt för ett brott bör du omgående göra en polisanmälan, så att polisen kan begära in inspelat bildmaterial via sin egen bildanalysgrupp. Därefter gör polisen en brottsutredning. Bara polisen har tillgång till lagrat bildmaterial. VR Sverige eller Trafikhuvudmännen gör inga brottsutredningar.

Vid polisanmälan ber du polisens utredare att begära ut bildmaterial. Det måste göras inom 72 timmar från brottstillfället, annars är det risk att bildmaterialet går förlorat.

Stationära kameror på depåer, tankplatser och tvätthallar

Stationära kameror är uppsatta vid VR Sveriges depåer och tankställen för att beivra skadegörelse och andra brott. De täcker inte platser dit allmänheten har tillträde.

Inspelat material sparas i sju dygn och raderas därefter automatiskt ifall information inte har begärts ut av Polisen för en brottsutredning.

Kameror i tvätthallarna används enbart för att notera skador på bussarna efter tvätt så att de kan åtgärdas i våra verkstäder. Materialet sparas sju dygn och raderas därefter automatisk ifall informationen inte behövs i VR Sveriges dialog med försäkringsbolagen.

Hur länge sparas det inspelade materialet?

Det inspelade materialet från de kameror som VR Sverige är ansvarig för sparas i sju dygn. När det gäller kameror som Trafikhuvudmannen ansvarar för vänligen besök respektive webbplats

Personuppgifter – vilka är dina rättigheter?

Personuppgifter som registreras via bild och i vissa fall ljudupptagning har speciellt skyddsvärde och kan också innebära att andra personer i omgivningen har registrerats. Detta kan medföra att vi inte kan bistå ifall du väljer att utnyttja dina rättigheter.

Läs mer om dina rättigheter och hur vi behandlar dina personuppgifter här.