VR är en av Nordens största operatörer inom kollektivtrafik

Tillsammans med våra medarbetar skapar vi moderna transportlösningar där säkerheten alltid kommer i första hand. VR Sverige ägs av finska VR som sedan 160 år tillbaka kör tåg, bussar och spårvagnar i Finland. Vill du följa med på vår resa? Vi söker kontinuerligt kompetenta medarbetare i olika roller.

I dag finns vi på följande platser runt om i Sverige:

VR i Stockholm

I Stockholm kör vi tre olika trafikslag och finns på många platser i länet.

  • VR buss: Ekerö, Lunda och Råsta
  • VR spårvagn: Nockebybanan, Tvärbanan
  • VR pendeltrafik: Saltsjöbanan

 

VR buss Helsingborg

Vi kör Helsingborgs stadstrafik med ett 70-tal moderna bussar, varav 13 stycken är elbussar.

VR buss i Kristianstad

Vår busstrafik i Kristianstad omfattar stadstrafiken och viss regionaltrafik söder om Kristianstad samt regionaltrafiken i de norra delarna av regionen.

VR Pågatågen

De lila Pågatågen knyter ihop Skåne med Blekinge och Halland med trafik från Trelleborg och Ystad i söder till Halmstad och Markaryd i norr och Karlshamn i öster. VR har flera administrativa kontor för Pågatågen, bland annat i Malmö och vår moderna verkstad för underhåll ligger i Raus, Helsingborg.

VR Östgötapendeln

Östgötapendeln, som omfattar tågtrafik på nationella nätet, binder ihop länet och trafikerar Norrköping, Kimstad, Linghem, Linköping, Vikingstad, Mantorp, Mjölby, Skänninge och Motala. Vårt kontor ligger i Mjölby.

VR Tåg i Bergslagen

I december 2023 tog VR Sverige över trafiken på Tåg i Bergslagen. Tåg i Bergslagen binder samman de fyra länen Dalarna, Örebro, Västmanland och Gävleborg. Bolaget grundades år 2000 och ägs till lika delar av Region Örebro, Region Västmanland, Region Gävleborg och Region Dalarna. 

VR X-tåg

VR Sverige har valts till ny operatör för X-tåg. Trafiken, som idag drivs av Vy Tåg AB, inleds i juni 2025 och pågår till december 2036. Beställare är X-trafik (Region Gävleborg).

Vill du också vara med på vår resa?

Här hittar du våra lediga tjänster. Du kan alltid bevaka lediga jobb genom att prenumerera på våra platsannonser.