En trygg kollektivtrafik

Vår ambition är att alla medarbetare och resenärer alltid ska vara säkra och känna sig trygga i kollektivtrafiken. Inom VR Sverige har vi därför en tydlig trygghetsstrategi, som innefattar processer och rutiner kring polisanmälningar, en stark samverkan med huvudmän, kommuner och polisen samt klara instruktioner till vår operativa personal och ett trygghetsindex.

En liten detalj som gör stor skillnad

För att våra medarbetare ska känna sig trygga i sin arbetsmiljö lägger vi ner stora resurser på att bli ännu bättre inom trygghetsområdet. Ett led i vårt trygghetsskapande arbete är att vi installerar fler kroppsburna kameror för vår personal i trafik.