Personskador och sakskador

Har du som resenär skadat dig ombord på en av VRs bussar eller tåg eller har du fått din egendom skadad? Kontakta då vår skadeavdelning.

Telefon 08-407 47 77 (Öppet vardagar mellan 9.00 – 12.00)

E-post: skador@vrsverige.com

Eller skriv till:
VR Sverige
Skador
Sicklastråket 4, 3 tr
131 54 Nacka

Fordonsskador

Om ditt fordon har skadats vid en sammanstötning med en av VRs bussar eller spårbundet fordon ber vi dig kontakta ditt försäkringsbolag och anmäla skadan. Ditt försäkringsbolag ska ta emot anmälan även om du saknar uppgifter om bussen eller tåget. Ditt försäkringsbolag ska sedan kontakta oss för vidare hantering