Synpunkter och hittegods

Synpunkter

Har du synpunkter och frågor om trafik, biljetter och tider? Kontakta respektive trafikhuvudmans kundtjänst:
SL
Skånetrafiken
Östgötatrafiken

Hittegods

Har du tappat bort något
SL
Skånetrafiken
Östgötatrafiken
Pågatågen