Vi vill främja hög affärsetik i VR Group och förebygga missförhållanden. Genom att göra rätt i varje situation svarar vi på våra kunders och andra intressenters förväntningar och tar hand om vårt rykte. Varje medarbetare inom VR Group har en viktig roll i att vi ska lyckas.

Rapportera ett missförhållande genom att skicka in en anmälan anonymt via denna länk.