Det är av yttersta vikt att alla medarbetare på VR följer de lagar, regler, rutiner och riktlinjer som finns för och i vår verksamhet. Oegentligheter av olika slag måste omedelbart rapporteras och det finns olika sätt för det. Ett sätt att rapportera allvarligare oegentligheter är vårt whistleblowersystem.

VRs whistleblowersystem utgör ett komplement till VRs vanliga kommunikationskanaler och gör det möjligt för anställda, affärspartners och andra intressenter att rapportera allvarliga och känsliga missförhållanden. Du kan välja om du vill vara anonym eller lämna dina kontaktuppgifter för återkoppling. Oavsett val så kommer alltid din identitet, både under och efter processen, att behandlas konfidentiellt. Systemet är begränsat till allvarliga oegentligheter som rör bokföring, intern bokföringskontroll, revision, mutor, korruption samt brottslighet inom bank- och finansväsen samt andra allvarliga oegentligheter som rör företagets vitala intressen eller enskildas liv och hälsa.

Rapportera ett missförhållande genom att maila whistleblower@vrsverige.com

Du som anställd kan även skicka in en anmälan anonymt via formuläret på intranätet.